دنبال یک هدیه مناسب میگردی ولی نمی دونی چی بگیری؟

پس بزن بریم 🙂

کاربافی یکی از صنایع نساجی سنتی درایران است، که قدمت آن طبق مدارک وشواهد بدست آمده به دوره ی تیموریان و حتی قبل تر از آن یعنی زمان ساسانیان وهخامنشیان برمیگردد.

درگذشته رواج این صنعت به دلیل فراوانی مزارع کشت پنبه بوده است.

در این روش پنبه های رنگرزی شده با استفاده از چرخ ریسندگی درون ماسوره پیچیده میشوند و پارچه های نخی با استفاده از دارهای چوبی در طرحها ورنگهای بسیار متنوع و زیبا بافته میشدند.

گروه سرای نارین

 

ای دل بگشا چشم و ببین جلوه دلدار

کرده است تجلی همه جا بر درودیوار

 

 

مجموعه ای که در پیش رو دارید؛ حاصل قرن ها زحمت و دسترنج نیاکان ماست.

دسترنجی که آمیخته در روح  و جسم  پدید آورندگان آن  است.

برآمده از تار وپودشان؛

وحامل پیغام اهل راز.

پیغامی مبنی بر از خاک به خاک

برآنیم حامل این پیغام باشیم ،.معرف این صنایع ظریفه و شناساننده ی دسترنجشان؛

دستان پینه بسته ای که باید بوسه بر آن زد.

جدیدترین محصولات

پخش ویدیو

شهر جهانی زیلو

کاربافی میبد

کاربافی

      کارگاه زیلو            

بی بی مریم

زری خانم

خانواده دهقانی

گلچینی از دستبافته های طبیعی ما را میتوانید, فقط در فروشگاههای منتخب زیر بیابید ;

فروشگاه مرکزی

استان البرز

استان البرز