کرج،عظیمیه،بلوار استقلال،بلوار شریعتی, مرکز خرید مهراد مال, طبقه پنجم

گالری اکر تلفن 09193796144